LevendLandschap

Het landschap is voor mij een belangrijke inspiratiebron én vaak in letterlijke zin mijn werkveld. In het project ‘Levend Landschap’ brengen mijn collega en ik mensen vanuit hun professie samen om bewustwording te stimuleren over energieën in het landschap in relatie tot zichzelf en in de ruimtelijke ordening en architectuur.
Met hen wil ik dieper ingaan op de onderzoeksvraag wat een landschap wezenlijk ‘levend’ maakt. Welke betekenis heeft een harmonische energierelatie tussen de mens en zijn ‘levende’ omgeving voor de ontwikkeling van beide?

Zie ook onze website www.LevendLandschap.eu


In dit kader begeleid ik opstellingen over de mens in relatie tot een specifieke locatie, gebied of landschap. Ook biedt ik workshops aan om je relatie met de aarde voelbaar te maken.
Neem voor meer informatie of aanvraag voor een workshop of opstelling
contact met me op.

LevendLandschap

Tekstvak:   start | systemisch werk | aanbod | over mij | ervaringen | contact