over mij

ontwikkeling en

drijfveren

Tekstvak:   start | systemisch werk | aanbod | over mij | ervaringen | contact

De rode lijn in mijn activiteiten is ruimte scheppen voor bewustwording van (subtiele) energieŽn en hun werking in het dagelijks leven.
In een individuele sessie of workshop over een vraagstelling uit jouw leven, begeleid ik je graag in je zelfonderzoek om vastzittende energieŽn in beweging te brengen naar jouw natuurlijke vorm, harmonie en bezieling.

Ontwikkeling en drijfveren

Ik heb me in de afgelopen jaren, naast mijn opleiding tot systemisch coach, literatuurstudie en trainingen op het gebied van reading en healing, bezig gehouden met eigen verkenningen op energetisch gebied. Aanleiding is voor mij geweest dat ik wilde leren omgaan met mijn gevoeligheid en inzicht krijgen in mijn levensvragen.
Mijn onderzoek heeft me een ruimer inzicht geven in wie ik ben. Dit inzicht helpt mij me energierijker, sprankelijker, doelgerichter en met meer vreugde in mijn leven te staan. En, vanuit mijn perspectief, delen van het Ďwaaromí te begrijpen van het leven.

Door mijn gevoelens, herinneringen en gebeurtenissen waar te nemen en te onderzoeken, kom ik erachter wat energieŽn, bewustzijn en intuÔtie inhouden.
Ik onderzoek, bij de belemmerende zaken, de innerlijke overtuigingen die er aan ten grondslag liggen. Met hen ga intuÔtief aan het werk en vraag me daarbij af of deze aspecten me in deze vorm nog langer dienen. Zo niet, dan laat ik ze gaan, door ze op een dieper niveau te erkennen voor de taak die ze in mijn ontwikkeling vervuld hebben.

Vaak zijn deze aspecten al in mijn jeugd of in een andere context dan waar ik nu in leef ontstaan en blijven ze me waarschuwen of beschermen vanuit een geconditioneerde reflex. Ik geef ze dan innerlijk toestemming om van vorm te veranderen, door ze werkelijk te accepteren voor wat ze zijn en daarmee wie ik ben. Er gaat dan niet langer een claim van ze uit om te blijven reageren vanuit bepaalde kronkels waarin ze zich toonden in mijn leven.

Ik word me zo ook bewust van synchroniteit, de toevalligheden in mijn leven en de manier waarop ik mijn leven vormgeef naar mijn bezieling. Dit laatste ligt voor mij in het werken met energie, het coachen bij bewustwordingsprocessen en de bewustwording van de continue wisselwerking tussen de energieŽn in het landschap en die van de mens. Zie voor dit laatste www.LevendLandschap.eu

De activiteiten gaan over herkennen en erkennen van wat er is. Door heel concreet, vanuit verschillende perspectieven, je eigen handelen en denken, je sociale leefomgeving en het landschap waar te nemen, kun je vanuit een breder beeld van jezelf in het geheel, de wereld om je heen vormgeven.

Yvonne Feijen